Foredrag

7. Kiwi-klar

En appelsin med kiwi-innmat? Ja, dette er meg etter hjerneslaget og etter å ha funnet mitt nye «jeg»: Utenpå er jeg som før, men inni er det nå friskt, fint, men annerledes fruktkjøtt. Sammen med det «gamle» skallet liker jeg godt den nye kombinasjonen. Dette er siste bildet i en serie som viser min rehabiliterings-prosess.

For å kunne forstå og akseptere mine diffuse, usynlige utfordringer og begynne å mestre min nye hverdag etter hjerneslaget i 2009, begynte jeg tidlig å prøve å synliggjøre noe som syntes umulig å synliggjøre. For hvordan vise noe som er usynlig?

Jeg har prøvd og jeg har feilet. Men etter hvert har jeg funnet min egen vei ut av «tåken» og mot et liv i balanse og med god livskvalitet. Jeg er stadig underveis, jeg iler langsomt – veien har blitt målet. Det er dette jeg snakker om i mine foredrag (der jeg også spiller noen av mine sanger) og på rene konserter.

Utsagnet: «Utsikten er ikke best fra den høyeste toppen» er ikke lenger bare en floskel for meg. Det er slik jeg nå ser med positive øyne på min nye hverdag.

BÅDE FOR PRIVATPERSONER OG FOR HELSEPERSONELL

Målgruppen er pasienter og pårørende og andre interesserte (blant annet brukere av seniorsentre). Forelesninger for helsepersonell (blant annet på Høyskolen i Oslo, på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og legesentre) har også mestring i fokus, men vinklingen er mer rettet mot fagpersoner.

Under finner du mer detaljer om tilbudet av foredrag. Varighet: 3/4 til 1,5 timer.

Pyramider

Kommer tåken inn fra venstre – eller er den på vei ut?

1. KUNSTEN Å MESTRE LIVET NÅR HODET HALTER
Etter sjokket og sorgen etter hjerneslaget dukket de usynlige utfordringene opp. Følelsen av «å være i tåken», av at «hodet haltet» og av at noe var forandret og annerledes, var skremmende. Foredraget tar for seg følgende temaer:

 • Noe er annerledes, men hva?
 • Begrenset kapasitet (fatigue)
 • Å forstå egen situasjon
 • Å akseptere egen situasjon
 • Å begynne å like seg selv igjen
 • Å prøve og feile for å kunne mestre
 • De viktige pårørende
 • Humor – den viktige medisinen

2. KUNSTEN Å TA VARE PÅ DEN GODE RELASJONEN
når den ene har et hode som halter

Pårørende, hender

Blir de pårørende glemt?

Dine nærmeste er ofte avgjørende støttespillere i rehabiliteringsarbeidet. Det er ofte ektefelle/samboer som er nærmest, men det kan også være foreldre, barn eller venner. Å finne tilbake til hverandre, forstå og akseptere hverandre og sammen finne løsninger kan ofte være svært utfordrende. Av innholdet:

 • «Når jeg ikke kan forstå meg selv, hvordan kan du forstå?»
 • Pårørende har rettigheter
 • Hva kjennetegner godt mestringsarbeid?
 • Pårørende trenger også å bli sett
 • Å leve med begrenset kapasitet
 • Å sette seg mål – sammen
 • Hva gir energi? Og hva tapper?
 • Å bli kjent på ny
 • Humor – den beste medisinen
90

Utsikten er ikke alltid best fra den høyeste toppen!

3. KUNSTEN Å LEVE ET FULLVERDIG LIV MED BEGRENSET KAPASITET
Jan Schwencke, alene eller sammen med Ergoterapeut Anne-Margrethe Linnestad (Sunnaas Sykehus) tar for seg følgende temaer:

 • Om å forstå og akseptere at du må leve med begrenset kapasitet.
 • Om å fokusere på mulighetene (ikke begrensningene)
 • Om kapasitetsendringer og «fatigue» (den merkelige trettheten)
 • Hva gjør deg «trett»? Hva gjøre deg «våken»?
 • Hvordan trene «våkenheten» slik at du kan leve med «trettheten»?
 • Hvordan rydde plass til å takle det viktigste i hverdagen?
 • Om å sette seg mål
 • Hvordan planlegge og porsjonere din energibruk?
 • Generelle tiltak når du har begrenset kapasitet
 • Den viktige pårørende-rollen
 • Humor – viktig medisin uten farlige bivirkninger.

4. VELLYKKET REHABILITERING – LAPPETEPPE ELLER BILLEDVEV?
Min egen rehabiliteringsprosess har vært preget av å være et lappeteppe. Dette kunne fungert, hvis jeg ikke i stor grad hadde vært nødt til å sy teppet sammen selv (jeg kan jo ikke sy) – uten å vite hvilke lapper jeg hadde til rådighet eller burde velge. Og så har jeg også lagd egne lapper. Jeg skulle gjerne hatt en rehabilitering som i større grad var å sammenlikne med en billedvev.

Lappeteppe

Slik?

Et lappeteppe er vellykket:

 • når lappene er systematisert
 • når det er solid sammensydd
 • når lappene samlet gir et harmonisk inntrykk
 • når noen har vært ansvarlig for å planlegge, velge ut lapper og strukturere arbeidet (men ikke nødvendigvis utfører arbeidet selv)

Et lappeteppe blir mindre vellykket:

 • når ingen i utgangspunktet har planlagt helhetsinntrykket
 • når håndarbeidet ikke er solid nok
 • når lappene er tilfeldig sammensatt
 • når lapper som hadde styrket helhetsinntrykket ikke blir vurdert
Billedvev

Eller slik?

En billedvev er vellykket:

 • når den er helhetlig planlagt (med mulighet for justeringer underveis)
 • når arbeidet er sømløst, harmonisk og gjennomført i alle detaljer
 • når helhetsinntrykket er viktigere enn detaljene
 • når arbeidet er basert på en helhetlig, men fleksibel prosess

Foredraget er beregnet på helsepersonell som arbeider med rehabilitering – i personlig dialog eller relatert til arbeid i grupper. Personer som selv skal bidra i utvikling av kurs for pasienter/brukere og pårørende kan ha spesielt nytte av foredraget. Også brukere/pårørende og brukergrupper vil kunne få nyttige tips og oversikt for å kunne vurdere egen, helhetlig rehabiliteringsprosess.

 

dalailama_blog

Dalai Lama: «Vit at den du møter er god!»

5. KUNSTEN Å SKAPE DIALOG
(Eller: ”Selv er jeg plaget av flass!”)
Dalai Lama har mange flotte visdomsord. Ett av disse er : ”Vit at den du møter er god!” Han bruker ikke ordet ”tro” eller ”håp”, men rett og slett ”vit”. Møter du et menneske med et åpent sinn – er muligheten tilstede for at det skjer noe fantastisk. For det er fantastisk når skuldrene senkes, og du raskt opplever at du er part i en god dialog.

LIKEVERDIGE PARTER
Dialog skapes mellom to likeverdige parter. Har en av partene en skeptisk holdning eller opplever utrygghet i det første møtet, blir sjelden resultatet dialog. Da kan det heller føre til en følelse av avvisning. Og du får bare denne ene sjansen til å gjøre et godt førsteinntrykk.

ALLSIDIG ERFARING
Jeg er utdannet reklametegner og har hele mitt liv arbeidet med kommunikasjon. Mitt foredrag tar utgangspunkt i min egen erfaring de senere årene; som tidligere leder av Naturvernforbundet i Bærum og – ikke minst- gjennom alle de menneskene jeg har møtt etter at jeg fikk hjerneslag i 2009. Å synliggjøre mine usynlige utfordringer har vært det vanskeligste for meg. Så hva kjennetegner privatpersonene og de personene i helsevesenet som jeg har fått tillit til – og som har ført til god dialog?

MED I FORSKNINGSPROSJEKT
Som brukerrepresentant i prosjektgruppen som har utviklet et kurs i helsepedagogikk for Ahus og nærliggende kommuner, med påfølgende forskningsprosjekt (ledet av professor Sidsel Tveiten), har jeg også kommet nært inn på helsepersonell og deres utfordringer knyttet til kommunikasjon med pasienter og pårørende. Hovedspørsmålet i forskningsarbeidet er : ”Hva kjennetegner god pasient- og pårørendekommunikasjon?”

Foredraget har en varighet på 2 timer, inkludert en pause. Det inkluderer også enkle deltakeroppgaver (”summing”).

PS. Underlinjen i foredraget: ”Selv er jeg plaget av flass!” viser til en sang jeg har skrevet og som åpner foredraget. Hva innholdet i sangen er skal jeg ikke røpe her, men det har med evnen til å bryte isen å gjøre, noe som er avgjørende for å skape dialog.

 

 

 
Ønsker du å vite mer om disse temaene eller bestille  foredrag/forelesning/konsert kan du gjøre det under Kontakt.