Om Jan Schwencke

Jan Schwencke 2011

Jan Schwencke holder foredrag og konserter med egne sanger der fokus er synliggjøring og mestring av usynlige utfordringer. Eller som han sier det: «Kunsten å mestre livet når hodet halter.»

Jeg fikk hjerneslag i 2009, 52 år gammel. Med få synlige følger, opplevde jeg i stor utstrekning å stå utenfor oppfølging fra helsevesenet. Plager relatert til øket trettbarhet («fatigue»), balanse og koordinering samt kognitive utfordringer gjorde det vanskelig for meg å komme tilbake til min tidligere hverdag. Å finne «den nye Jan» ble en viktig utfordring. Å tørre å velge ny retning for å få et meningsfullt liv preger fremdeles hverdagen min.

UT AV TÅKEN

Jeg synes selv at jeg nå har kommet meg «ut av tåken», og har god livskvalitet og nytt livsmot. Når jeg ser tilbake på min rehabilitering, har jeg delt denne tiden i to: Før og etter Sunnaas, avdeling KReSS (Kognitivt Rehabiliteringssenter Sunnaas). Endelig var det noen som tok mine utfordringer på alvor, trodde på meg og så hele meg. Det ga meg mot til å stå på videre!

FOREDRAG OG KONSERTER

Jeg måtte si opp min tidligere jobb og arbeider nå som frittstående konsulent. Det viktigste og mest verdifulle jeg gjør er å holde foredrag og forelesninger om mine erfaringer knyttet til mestring av usynlige utfordringer. Gjennom selvskrevne tekster og melodier og bruk av bilder og egne malerier synliggjør jeg utfordringene mine og de veivalgene jeg har tatt.

Jan Schwencke med gitarJeg har som mål å kunne arbeide 40-50%, med andre ting og på andre måter enn tidligere, og den største utfordringen er å få overskudd og en ny balanse i hverdagen.

Jeg sitter i brukerutvalget på Fram Helserehab (Rykkinn i Bærum) og er brukerrepresentant på flere prosjekter på Sunnaas sykehus og Ahus (Regionssykehuset i Akershus).

10 MINUTTERS FILM OM JAN

En 10 minutters film gir et levende inntrykk av min historie. Her presenterer også min kone og datter sine personlige opplevelser fra de siste årene og professor Sidsel Tveiten ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommenterer meg som foreleser. Filmen finner du her: https://janschwencke.com/2015/05/18/filmen-om-jan-ca-10-min/

GODE REFERANSER

Jeg har holdt en rekke foredrag, forelesninger og konserter for pasienter, pårørende, studenter og fagpersoner innen rehabilitering. Under Referanser i menyen kan du lese om hvilke steder jeg har besøkt og tilbakemeldinger fra noen av dem.